54 78 41 50/22 12 11 39 nielstrup@nielstrup.dk

Tilbudsbeskrivelse

Tilbudsbeskrivelse

Hovedhuset

I hovedhuset på Nielstrup tilbydes der døgnanbringelse med plads til 8 børn i alderen 10 – 23. år. Der er tilknyttet fast personale 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Tilbuddet i hovedhuset er skabe en hverdag med en tydelig struktur, der giver forudsigelighed og genkendelighed. Samtidig med at den enkeltes særlige behov bliver tilgodeset, hvor den unge får udfordringer i hverdagen tilpasset den enkeltes behov og udvikling.

Den pædagogiske metode er en anerkendende og miljøterapeutisk tilgang til de unge, hvor relationsarbejdet bliver vægtet højt, ligesom at inddragelse af de unge er med til at skabe sammenhæng og mening for den unges tilværelse og som er afgørende i forhold til deres individuelle udvikling. Der arbejdes ud fra pædagogiske udviklingsplaner, der er udfærdiges på baggrund af handleplanens mål for anbringelsen. Ligesom der udarbejdes statusrapporter og afholdes statusmøder 2 gange årligt.

 

PÆDAGOGISKE RESSOURCER

Nielstrup har fungeret som opholdssted siden 1982, hvor det er stiftet af to bosiddende par som socialpædagogisk kollektiv i plejefamilielignende rammer, til at i dag at være en institution hvor der ikke er bosiddende medarbejdere, men hvor de strukturerede rammer fortsat er en del af hverdagen, men hvor den enkelte unges særlige behov og den pædagogiske intervention er i højsædet.

Nielstrup har i mange år arbejdet udfra en strukturel og konsekvens pædagogisk metode, hvor vi i dag afspejler en institution i udvikling, hvor der er igangsat en proces i forhold til at møde de unge med en anerkendende pædagogisk tilgang. For at understøtte denne proces modtager alle medarbejder fast supervision ved ekstern supervisor, samt løbende uddannelse.

Der er personale til rådighed 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Personalenormeringen er 1,3 pr. barn, hvilket betyder at der i hverdagen er mindst to personale på arbejde. Der er altid en personale der sover i huset og i weekenderne møder minimum 2 medarbejdere , hvilket giver mulighed for der er sammenhæng og muligheder for ture ud af huset. I personaledækningen tages der højde for unge der skal have støtte til bl.a. opstart af fritidsaktivitet, til hjemrejser, skolesamarbejde m.v. Ligesom det prioriteres at besøge eller have kammerater med hjem.

INFO

Hovedhuset

Fysiske rammer

Nielstrup er beliggende i en stor smuk ejendom på Lolland, rummer 8 børn/unge værelser, 2 kontorer, 1 personalerum, køkken, spisestue, dagligstue, samtalerum, aktivitetsrum. I Sidefløjen er der udslusningslejlighed og et vaskerum. Der er garage med værksted, friluftsrum og cykelstald. Bygningerne er omgivet af stor have med en lille sø, omkranset af skov, hvor der bla. er bålplads. I haven er der stor mulighed for praktisk arbejde, såvel som leg og boldspil.

Snoezelhuset

Er et multisensorisk sansehus, hvor man kan bruge alle sine sanser. Disse oplevelser kan virke enten oplivende eller afslappende – et slags “fitnesscenter for sanserne”.  http://www.snoezelhuset.dk/

Indhold i hverdagen

Hverdagen er præget af en tydelig struktur således at alle ved, hvad der skal ske. Mandag til fredag ligner hinanden med morgenvækning, bad, morgenmad og afsted til skole. Eftermiddagene står på lektielæsning og fritidsaktiviteter. Der er en ugentlig rengøringsdag. Udover de strukturelle rammer og den pædagogiske behandling er aktiviteter en vigtig faktor i tilbuddet. Alle unge har mulighed for fritidsaktiviteter udenfor Nielstrup, dette betyder at der er mulighed for at knytte venskaber og netværk udenfor skole samt ”hjemmet”, ligesom vi tror på at det er et godt socialiseringsredskab, at man begår sig i samfundets forskellige tilbud.

På Nielstrup er aktiviteter en naturlig ting i hverdagen. Specielt weekenderne bliver brugt til oplevelser både i form af udendørsaktiviteter, såsom gåture, cykling, ture til stranden, bålplads samt oplevelser af kulturel karakter. De mange aktiviteter er medvirkende til at højne selvværd, bryde grænser, blive bedre til at være sammen med andre og kunne samarbejde. I ferier prioriterer vi ligeledes ture og kolonier med et forskelligt artet indhold.

Forældresamarbejde

I forbindelse med indflytning samt i udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplan, laves der konkrete aftaler for forældresamarbejdet. Herunder samværsplan og evt. besøg på Nielstrup. Vi prioriterer at have jævnlig telefonisk kontakt f.eks. hver anden uge til informationer og orienteringer, ligesom vi opfordrer forældre til deltagelse i skolearrangementer eller lignende. Vi inviterer to gange om året til statusmøde pr. ung. Vi afholder en årlig familiedag med fælles aktiviteter og samvær.

Økonomi

Opholdsbetalingen dækker den unges fulde forsørgelse, kost, logi og daglige fornødenheder. Herunder deltagelse i fritidsaktiviteter, ture og ferier. Der udbetales tøj og lommepenge efter KL takster, samt kostpenge til forældre ved ophold i hjemmet over 3 døgn. Medicin udgifter til kroniske lidelser, briller samt udgifter til behandling hos speciallæge, psykolog m.v. der ikke er dækket af sygesikringen dækkes ikke af opholdsbetalingen, ligesom ekstra ordinære udgifter knyttet til den enkelte unges særlige behov der er udover den almindelige forsørgelse søges dækket hos anbringende myndighed.

ADRESSE

Nystedvej 67-69,
4990 Sakskøbing

TELEFON

54 78 41 50
22 12 11 39

EMAIL

nielstrup@nielstrup.dk