54 78 41 50/22 12 11 39 nielstrup@nielstrup.dk

Info til sagsbehandlere

 

Info til sagsbehandlere

 

Organisationsform:
Fond

Forstander:
Pernille Espensen, tlf. 22 12 11 39, mail: pernille@nielstrup.dk

Stedfortræder:
Malene Autzen, tlf. 29 13 22 45, mail: malene
@nielstrup.dk

Godkendende myndighed:
Socialtilsyn Øst

Informationer på Tilbudsportalen

Antal pladser:
8 døgnpladser og 4 udslusningspladser/§107

Aldersgruppe:
10 – 18. år (forlængelse til 23. år.) §66, stk.1, nr 5
18 – 22 år §107/§76

Antal medarbejdere:
Opholdsstedet er normeret med 1 leder, 1 stedfortræder, 7 pædagogiske medarbejdere og 1 servicemedarbejdere.

Samtlige medarbejdere modtager regelmæssig supervision v. psykolog Peter Stokholm

Opholdstakst:


§66, stk. 1, nr 5 pr. 1/1 2021 kr. pr. md. 73.226,-
§107 pr. 1/1 2021 kr. pr. md. 36.514,- I prisen er indeholdt hvad der svarer til 15 timers ugentlig støtte. Yderligere støtte kan aftales efter behov.

§76 pr. 1/1 2021 kr. pr. md. 41.172,-

Timepris ved tilkøb pr. 1/1 2021 kr. pr. md. 341,75.-

Døgntakst hovedhus pr. 1/1 2021 kr. pr. md. 2.407,50.-

ADRESSE

Nystedvej 67-69,
4990 Sakskøbing

TELEFON

54 78 41 50
22 12 11 39

EMAIL

nielstrup@nielstrup.dk