54 78 41 50/22 12 11 39 nielstrup@nielstrup.dk

Målgruppe og værdigrundlag

 

Målgruppe og værdigrundlag

 

VÆRDIGRUNDLAG

Fokus på individet

På Nielstrup betragter vi alle børn og unge som unikke mennesker. Med respekt for deres forskelligheder og specifikke problemstillinger, udarbejder vi individuelle pædagogiske handleplaner i samarbejde med sagsbehandler, skole/udd., forældre, psykologer, psykiater m.fl. samt den unge selv. Disse handleplaner bliver fulgt op med sags supervision jævnligt, samt ved halvårlige status beskrivelser og drøftelser.

Faglighed
Vi arbejder med en forudsigelig hverdag med en kendt struktur, og gennem forståelse, anerkendelse, respekt og accept, arbejder vi, i tæt relation med den unge, målrettet på at synliggøre den enkeltes særlige udfordringer/problematiske adfærd, for sammen at finde strategier til at behandle årsagen til adfærden.

Gennem refleksion, dialog og empati søger vi at synliggøre almene brugbare sociale normer og samfundsholdninger.

 

 

I personalegruppen arbejdes der kontinuerligt på at udvikle og højne fagligheden. Gennem supervision og uddannelse lægges der vægt på at udvikle kompetencer i forhold til de unges specifikke problematikker.

Engagement
På Nielstrup mener vi, at en forudsætning for at kunne arbejde målrettet med relationsarbejde er, at personalet er fleksibelt, omstillingsparate, samt åbne for faglig og personlig udvikling.

Troværdighed
Gennem tydelig kommunikation, rummelighed og positiv tilgang, er vi autentiske og nærværende voksne i kontakten til de unge.

Ligeledes vægter vi et troværdigt samarbejde med vores samarbejdspartnere og de unges forældre, gennem løbende dialog og opfølgning på aftaler.

MÅLGRUPPE

Den selvejende institution Nielstrup

Nielstrups socialpædagogiske tilbud, henvender sig til børn og unge i alderen 10-18 (22) år, med psykosociale problemstillinger som:

– Psykiatriske lidelser/diagnoser.

– Seksuelt misbrugte.

– Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser.

Med udgangspunkt i ovenstående punkter, har vi i vores daglige arbejde erfaringer med følgende problematikker/adfærd:

Manglende selvværd, grænseoverskrivende adfærd, selvskadende adfærd, seksualiserende adfærd, opmærksomhedssøgende, ukoncentrerede, nervøse, ukritiske kontaktformer, kontaktafvisende, indlæringsvanskeligheder, unuanceret sprog/lille ordforråd, normløshed, manglende empati, kroniske lidelser, tvangspræget adfærd, angst, spiseforstyrrelser m.m.

Da vi prioriterer at kunne tilbyde pædagogisk intervention af høj kvalitet og sikre at de børn og unge der bor på Nielstrup kan udvikle sig i trygge og forudsigelige rammer, kan vi ikke modtage børn og unge med voldsom udadreagerende adfærd, ligesom vi ikke har de fornødne ressourcer til at modtage domsanbragte kriminelle eller misbrugere med behov for et stof behandlingstilbud.

ADRESSE

Nystedvej 67-69,
4990 Sakskøbing

TELEFON

54 78 41 50
22 12 11 39

EMAIL

nielstrup@nielstrup.dk