54 78 41 50/22 12 11 39 nielstrup@nielstrup.dk

Tilbudsbeskrivelse

Tilbudsbeskrivelse

UDSLUSNING OG §107

Sidefløjen

En ungdomsbolig med bo-træning, rettet mod 4 unge i alderen 18 – 22 år, der som et led i deres ungdomsudvikling har behov for et anbringelsestilbud, hvor de bliver paratgjort til selvstændig tilværelse som voksne. Der er tale om et tilbud til unge, der udsluses fra Nielstrup eller fra andet anbringelsessted. Et tilbud rettet til unge, der har behov for praktisk og pædagogisk støtte, i forhold til at udvikle selvstændighed og paratgøres til, at kunne klare sig selv. Herunder almindelig husholdning, madlavning, økonomi, samtidig med at de i øvrigt støttes i deres udvikling indeholdende skolegang/uddannelse evt. fritidsarbejde samt ungdomsaktiviteter.

INFO

Sidefløjen

Fysiske rammer

Tilbuddet er indrettet i en 3 længet kampestensejendom der ligger lige ved siden af selve opholdsstedet Nielstrup. Lejligheden der er ca. 90m2 indeholder 4 værelser, køkken, bad samt fælles opholdsstue og billardrum. Endvidere er der adgang til vaskerum med vaskemaskine, tørretumbler og tørreplads. De unge kan endvidere benytte Nielstrup´s udendørs arealer.

Målgruppe

Der søges godkendelse til 4 unge i alderen 18 – 22 år.

Tilbuddet henvender sig til unge der har et særligt behov for støtte til at klare sig i hverdagen og som har behov for udvikling af selvstændighed. Der er tale om et tilbud til unge, hvor der fra anbringende myndighed vurderes, at de hører under målgruppen der er berettiget til efterværn §66, stk1, nr 5, eller unge under 18 år, der vurderes at kunne udskrives af foranstaltninger og være selvhjulpne i forbindelse med fyldte 18. år. Derudover kan anbringes efter §107.

Det forventes at den unge er i gang med skole/ ungdomsuddannelse eller at der foreligger en plan om opstart af uddannelse eller der er anden form for beskæftigelse.

Tilbuddet er ikke rettet mod misbrugere, unge m. svære psykiske lidelser eller svært fysisk handicappede.

Indhold i hverdagen

Den unge bliver støttet i selv at kunne stå op om morgen, gøre sig klar til skole/uddannelse, herunder personlig hygiejne, morgenmad og madpakke. Efter endt skoledag, støttes den unge, hvis der er behov herfor med lektier, ligesom der er tid til fritidsaktiviteter.

De unge har med støtte ansvar for oprydning og rengøring af boligen. De unge lærer at lave et budget og støttes i at administrere dels et husholdningsbudget, dels administrere deres eget økonomiske råderum af tøj og lommepenge. De unge støttes og vejledes i hverdagens praktiske gøremål, som at handle ind, madlavning, vasketøj m.v.

Den unge modtager støtte til at gennemføre uddannelse, herunder samarbejde med uddannelsessted, ligesom der er pædagogisk støtte, råd og vejledning i forhold til den enkeltes særlige behov, herunder kontakt til familie og andet netværk.

Udover støtte til udvikling af praktiske kompetencer, modtager den unge støtte og vejledning til udvikling af selvstændighed, ansvarlighed og i forhold til deres adfærds- og følelsesmæssige udvikling.
Pædagogiske ressourcer:

Projektet er baseret på at der tilknyttes 2 medarbejdere til Sidefløjen der får det pædagogiske ansvar for at støtte og vejlede de unge i hverdagen. Den enkelte medarbejder har i gennemsnit 15 timer om ugen pr. ung til direkte pædagogisk kontakt, herudover timer til deltagelse i personalemøder, supervision, samarbejde med andre, rapportskrivning m.v.

Økonomi

Økonomi og opholdsbetaling fremgår af vedlagte budget.

Opholdsbetalingen dækker fuld forsørgelse, og tilrettelægges således at den unge får sit eget budget hvor der betales husleje, forbrugsafgifter, kost og daglige fornødenheder, foruden egen tøj/lommepenge konto. Der dækkes endvidere fritidsaktivitet, ferie/udflugter og transport til uddannelsesinstitution. Andre udgifter knyttet til den enkelte unge skal søges dækket af anbringende kommune efter aftale.

Den samlede opholdsbetaling opkræves af Nielstrup ved månedlig faktura.

ADRESSE

Nystedvej 67-69,
4990 Sakskøbing

TELEFON

54 78 41 50
22 12 11 39

EMAIL

nielstrup@nielstrup.dk