Aktivitet

Årshjul

Årshjulet beskriver året på Nielstrup. Her er det beskrevet og illustreret hvilke højtider og hvilke aktiviteter der er fastlagt.