Sidefløjen

En ungdomsbolig med bo-træning, rettet mod 4 unge i alderen 18 – 22 år, der som et led i deres ungdomsudvikling har behov for et anbringelsestilbud, hvor de bliver paratgjort til selvstændig tilværelse som voksne. Der er tale om et tilbud til unge, der udsluses fra Nielstrup eller fra andet anbringelsessted. Et tilbud rettet til unge, der har behov for praktisk og pædagogisk støtte, i forhold til at udvikle selvstændighed og paratgøres til, at kunne klare sig selv. Herunder almindelig husholdning, madlavning, økonomi, samtidig med at de i øvrigt støttes i deres udvikling indeholdende skolegang/uddannelse evt. fritidsarbejde samt ungdomsaktiviteter.

UDSLUSNING OG §107

Sidefløjen

En ungdomsbolig med bo-træning, rettet mod 4 unge i alderen 18 – 22 år, der som et led i deres ungdomsudvikling har behov for et anbringelsestilbud, hvor de bliver paratgjort til selvstændig tilværelse som voksne. Der er tale om et tilbud til unge, der udsluses fra Nielstrup eller fra andet anbringelsessted. Et tilbud rettet til unge, der har behov for praktisk og pædagogisk støtte, i forhold til at udvikle selvstændighed og paratgøres til, at kunne klare sig selv. Herunder almindelig husholdning, madlavning, økonomi, samtidig med at de i øvrigt støttes i deres udvikling indeholdende skolegang/uddannelse evt. fritidsarbejde samt ungdomsaktiviteter.

Pædagogisk arbejdsmetode:

Vi arbejder ud fra en anerkendende- og miljøterapeutisktilgang til de unge, hvor relations arbejdet bliver vægtet højt. Inddragelse af de unge i egen individuelle udvikling er med til at skabe sammenhæng og mening for den unges tilværelse. Der arbejdes ud fra pædagogiske udviklingsplaner, der udfærdiges på baggrund af handleplanens mål for anbringelsen. Ligesom der udarbejdes statusrapporter og afholdes statusmøder 2 gange årligt.

Miljøterapi er en behandlingsform, der baserer sig på viden om, hvilke forhold der er sunde for os at leve og udvikle os i. Miljøterapi er den eneste behandlingsform, som tager højde for, at relations arbejde og de fysiske rammer er to sider af samme mønt. Miljøterapi hviler på tre “ben”. Den organisatoriske klarhed, det vil sige der er styr på organisationen. Psykisk fundament, hvordan får man mulighed for at udvikle sig? Fysisk fundament, det vil sige hvilke fysiske rammer at udvikle sig i.

INFO

Sidefløjen
Fysiske rammer

Tilbuddet er indrettet i en 3 længet kampestensejendom, der ligger lige ved siden af selve opholdsstedet Nielstrup. Lejligheden der er ca. 90 m2 indeholder 4 værelser, køkken, bad samt fælles opholdsstue og spisestue. Endvidere er der adgang til vaskerum med vaskemaskine, tørretumbler og tørreplads. De unge kan endvidere benytte Nielstrups udendørs arealer.

Tilbuddet henvender sig til unge der har et særligt behov for støtte til at klare sig i hverdagen og som har behov for udvikling af selvstændighed. Der er tale om et tilbud til unge, hvor der fra anbringende myndighed vurderes, at de hører under målgruppen der er berettiget til efterværn §66, stk.1, nr. 5, eller unge under 18 år, der vurderes at kunne udskrives af foranstaltninger og være selvhjulpne i forbindelse med fyldte 18 år. 

Det forventes at den unge er i gang med skole/ ungdomsuddannelse eller at der foreligger en plan om opstart af uddannelse eller der er anden form for beskæftigelse.

Tilbuddet er ikke rettet mod misbrugere, unge m. svære psykiske lidelser eller svært fysisk handicappede.

Den unge bliver støttet i selv at kunne stå op om morgen, gøre sig klar til skole/uddannelse, herunder personlig hygiejne, morgenmad og madpakke. Efter endt skoledag, støttes den unge, hvis der er behov herfor med lektier, ligesom der er tid til fritidsaktiviteter.

De unge har med støtte ansvar for oprydning og rengøring af boligen. De unge lærer at lave et budget og støttes i at administrere dels et husholdningsbudget, dels administrere deres eget økonomiske råderum af tøj og lommepenge. De unge støttes og vejledes i hverdagens praktiske gøremål, som at handle ind, madlavning, vasketøj m.v.

Den unge modtager støtte til at gennemføre uddannelse, herunder samarbejde med uddannelsessted, ligesom der er pædagogisk støtte, råd og vejledning i forhold til den enkeltes særlige behov, herunder kontakt til familie og andet netværk.

Udover støtte til udvikling af praktiske kompetencer, modtager den unge støtte og vejledning til udvikling af selvstændighed, ansvarlighed og i forhold til deres adfærds- og følelsesmæssige udvikling.

Der er en medarbejder i Sidefløjen i hverdagen, som har det pædagogiske ansvar for at støtte og vejlede de unge i deres dagligdag.

Økonomi og opholdsbetaling fremgår af vedlagte budget.

Opholdsbetalingen dækker fuld forsørgelse, og tilrettelægges således at den unge får sit eget budget hvor der betales husleje, forbrugsafgifter, kost og daglige fornødenheder, foruden egen tøj/lommepenge konto. Der dækkes endvidere fritidsaktivitet, ferie/udflugter og transport til uddannelsesinstitution. Andre udgifter knyttet til den enkelte unge skal søges dækket af anbringende kommune efter aftale.

Den samlede opholdsbetaling opkræves af Nielstrup ved månedlig faktura.