Pædagogisk arbejdsmetode

Vi arbejder ud fra en anerkendende- og miljøterapeutisktilgang til de unge, hvor relations arbejdet bliver vægtet højt. Inddragelse af de unge i egen individuelle udvikling er med til at skabe sammenhæng og mening for den unges tilværelse. Der arbejdes ud fra pædagogiske udviklingsplaner, der udfærdiges på baggrund af handleplanens mål for anbringelsen. Ligesom der udarbejdes statusrapporter og afholdes statusmøder 2 gange årligt.

Miljøterapi er en behandlingsform, der baserer sig på viden om, hvilke forhold der er sunde for os at leve og udvikle os i. Miljøterapi er den eneste behandlingsform, som tager højde for, at relations arbejde og de fysiske rammer er to sider af samme mønt. Miljøterapi hviler på tre “ben”. Den organisatoriske klarhed, det vil sige der er styr på organisationen. Psykisk fundament, hvordan får man mulighed for at udvikle sig? Fysisk fundament, det vil sige hvilke fysiske rammer at udvikle sig