Miljøterapi

Miljøterapi er en behandlingsform, der baserer sig på viden om, hvilke forhold der er sunde for os at leve og udvikle os i. Miljøterapi er den eneste behandlingsform, som tager højde for, at relations arbejde og de fysiske rammer er to sider af samme mønt. Miljøterapi hviler på tre “ben”. Den organisatoriske klarhed, det vil sige der er styr på organisationen. Psykisk fundament, hvordan får man mulighed for at udvikle sig? Fysisk fundament, det vil sige hvilke fysiske rammer at udvikle sig.

Formålet med den miljøterapeutiske tilgang er at skabe det sundeste miljø omkring børn, unge og voksne, der har brug for menneskelige, professionelle støtter i tilværelsen. Det at tilbyde andre mennesker en bedre situation end den, de kommer fra, kalder på stor omhu på mange planer.

I den miljøterapeutiske metode arbejdes der ambitiøst og fagligt med beskrevne principper indenfor 4 dimensioner på samme tid.

De 4 dimensioner handler om:

Dimensionen beskæftiger sig indgående med de menneskelige kompetencer hos dem, der skal hjælpe- og dem, der skal lede det hele. Den organisatoriske dimension handler om viden om de dynamikker og påvirkninger, der er mellem mennesker der samarbejder om en opgave. Det handler om at kunne arbejde med det, så usunde dynamikker er noget, man forsøger at forebygge og handler på, hvis de opstår.

Den miljøterapeutiske tilgang omsættes via en samlet miljøterapeutisk metode, som er beskrevet ud fra 9 principper indenfor de ovennævnte 4 dimensioner, som man arbejder indenfor for at sikre, man arbejder miljøterapeutisk. (kildehenvisning til center for miljøterapi)