Takster

Økonomi

Opholdsbetalingen dækker den unges fulde forsørgelse, kost, logi og daglige fornødenheder. Herunder deltagelse i fritidsaktiviteter, ture og ferier. Der udbetales tøj og lommepenge efter KL-takster, samt kostpenge til forældre ved ophold i hjemmet over 3 døgn. Medicin udgifter til kroniske lidelser, briller samt udgifter til behandling hos speciallæge, psykolog m.v. der ikke er dækket af sygesikringen dækkes ikke af opholdsbetalingen, ligesom ekstra ordinære udgifter knyttet til den enkelte unges særlige behov der er udover den almindelige forsørgelse søges dækket hos anbringende myndighed.