Om Nielstrup

Nielstrup har fungeret som opholdssted siden 1982, som blev stiftet af to bosiddende par, som et socialpædagogisk kollektiv i plejefamilielignende rammer. I dag er det en institution, hvor der ikke er bosiddende medarbejdere, men hvor de strukturerede rammer fortsat er en del af hverdagen, hvor den enkelte unges særlige behov og den pædagogiske intervention er i højsædet.

 I dag afspejler Nielstrup en institution i udvikling, hvor vi møder de unge med en anerkendende pædagogisk og miljøterapeutisk tilgang. For at understøtte denne proces modtager alle medarbejder en uddannelse i den miljøterapeutiske tilgang, samt fast supervision ved ekstern supervisor og løbende uddannelser.

Der er personale til rådighed 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Personalenormeringen er 1,3 pr. barn, hvilket betyder at der i hverdagen er mindst tre personaler på arbejde. Der er altid et personale, som sover i Hovedhuset og i weekenderne møder der minimum to medarbejdere ind, hvilket giver mulighed for sammenhæng og for ture ud af huset. I personaledækningen tages der højde for unge der skal have støtte til bl.a. opstart af fritidsaktivitet, til hjemrejser, skolesamarbejde m.v. Ligesom det prioriteres at besøge eller have kammerater med hjem.