Fokus på

Forældresamarbejdet

I forbindelse med indflytning samt i udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplan, laves der konkrete aftaler for forældresamarbejdet. Herunder samværsplan og evt. besøg på Nielstrup. Vi prioriterer at have jævnlig telefonisk kontakt f.eks. hver uge til informationer og orienteringer, ligesom vi opfordrer forældre til deltagelse i skolearrangementer eller lignende. Vi inviterer to gange om året til statusmøde pr. ung. Vi afholder en årlig familiedag med fælles aktiviteter og samvær.