Dagligdagen

Hverdagen er præget af en tydelig struktur således at alle ved, hvad der skal ske. Mandag til fredag ligner hinanden med morgenvækning, bad, morgenmad og afsted til skole. Eftermiddagene står på lektielæsning og fritidsaktiviteter. Der er en ugentlig rengøringsdag. Udover de strukturelle rammer og den pædagogiske behandling er aktiviteter en vigtig faktor i tilbuddet. Alle unge har mulighed for fritidsaktiviteter udenfor Nielstrup, dette betyder at der er mulighed for at knytte venskaber og netværk udenfor skole samt ”hjemmet”. Det er et godt socialiseringsredskab, at man begår sig i samfundets forskellige arenaer.

På Nielstrup er aktiviteter en naturlig ting i hverdagen

Specielt weekenderne bliver brugt til oplevelser både i form af udendørsaktiviteter, såsom gåture, cykling, ture til stranden, bålplads samt oplevelser af kulturel karakter. De mange aktiviteter er medvirkende til at højne selvværd, bryde grænser, blive bedre til at være sammen med andre og kunne samarbejde. I ferier prioriterer vi ligeledes ture og kolonier med et forskelligt artet indhold.

TidspunktAktivitetGøremål
Kl. 06.15 – 8:00

Kl. 8 -9
Morgenmad

Mulighed for morgenmad, for dem som af en eller anden årsag ikke er i skole eller andet.
Afrydning fra morgenmad, sikre at alle får et ordentligt morgenmåltid. Evt. medicingivning, madpakke og skoletaske.
Kl. 07 – 07:40Afgang til skoleKørsel til skole, sende af sted på cykel.
Kl. 08:30Nattevagten kører hjem.
Kl. 08.00 – 16:00


Kl. 12 - 13.

(Kl. 13 lørdage- og søndag)
Praktiske og administrative opgaver

Mulighed for frokost for dem som af en eller anden årsag ikke er i skole eller andet.
Kl. 14:30 - 15:3014:00 Aftenvagt og nattevagt møder ind.


Unge retur fra skole
Kl. 14:00– 14.30Overlap (30 min)Aftenpersonalet holder overlap, med formiddagsvagten.
Kl. 15.30- 16.00EftermiddagssamlingMulighed for lidt mad/frugt
Kl. 16:30 - 18:00Madlavning og borddækningDen unge med dagens opgaver, dækker bord.
(Kl. 19-19.30 lørdag)SpisningDen unge med dagens opgaver, vasker op, tørre borde af med en voksen.
Husk vitaminpiller og tøm skraldespand
Kl. 18.30 – 20:00

Kl. 20.30 – 21:00


Kl. 21:30
Fritid og fritidsaktiviteter.
Samling.

Mulighed for aftenssnackALLE UNGE VÆRE I SIT EGET HUS
Madpakker


Mulighed for lidt mad/frugtDer siges godnat og gives medicin
Kl. 22.00SKAL ALLE VÆRE PÅ EGET VÆRELSE
Kl. 22 - 23Der skrives dagbog