Hovedhuset

I Hovedhuset på Nielstrup tilbydes der døgnanbringelse med plads til 8 børn i alderen 12 – 22 år. Der er tilknyttet fast personale 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Tilbuddet i Hovedhuset er skabe en hverdag med en tydelig struktur, der giver forudsigelighed og genkendelighed.

Vi arbejder ud fra en anerkendende- og miljøterapeutisktilgang til de unge, hvor relations arbejdet bliver vægtet højt. Inddragelse af de unge i egen individuelle udvikling er med til at skabe sammenhæng og mening for den unges tilværelse. Der arbejdes ud fra pædagogiske udviklingsplaner, der udfærdiges på baggrund af handleplanens mål for anbringelsen. Ligesom der udarbejdes statusrapporter og afholdes statusmøder 2 gange årligt.

Hovedhuset

I Hovedhuset på Nielstrup tilbydes der døgnanbringelse med plads til 8 børn i alderen 12 – 22 år. Der er tilknyttet fast personale 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Tilbuddet i Hovedhuset er skabe en hverdag med en tydelig struktur, der giver forudsigelighed og genkendelighed.

Vi arbejder ud fra en anerkendende- og miljøterapeutisktilgang til de unge, hvor relations arbejdet bliver vægtet højt. Inddragelse af de unge i egen individuelle udvikling er med til at skabe sammenhæng og mening for den unges tilværelse. Der arbejdes ud fra pædagogiske udviklingsplaner, der udfærdiges på baggrund af handleplanens mål for anbringelsen. Ligesom der udarbejdes statusrapporter og afholdes statusmøder 2 gange årligt.

PÆDAGOGISKE RESSOURCER

Nielstrup har fungeret som opholdssted siden 1982, som blev stiftet af to bosiddende par, som et socialpædagogisk kollektiv i plejefamilielignende rammer. I dag er det en institution, hvor der ikke er bosiddende medarbejdere, men hvor de strukturerede rammer fortsat er en del af hverdagen, hvor den enkelte unges særlige behov og den pædagogiske intervention er i højsædet.

I dag afspejler Nielstrup en institution i udvikling, hvor vi møder de unge med en anerkendende pædagogisk og miljøterapeutisk tilgang. For at understøtte denne proces modtager alle medarbejder en uddannelse i den miljøterapeutiske tilgang, samt fast supervision ved ekstern supervisor og løbende uddannelser.

Miljøterapi er en behandlingsform, der baserer sig på viden om, hvilke forhold der er sunde for os at leve og udvikle os i. Miljøterapi er den eneste behandlingsform, som tager højde for, at relations arbejde og de fysiske rammer er to sider af samme mønt. Miljøterapi hviler på tre “ben”. Den organisatoriske klarhed, det vil sige der er styr på organisationen. Psykisk fundament, hvordan får man mulighed for at udvikle sig? Fysisk fundament, det vil sige hvilke fysiske rammer at udvikle sig i. 

Der er personale til rådighed 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Personalenormeringen er 1,3 pr. barn, hvilket betyder at der i hverdagen er mindst tre personaler på arbejde. Der er altid et personale, som sover i Hovedhuset og i weekenderne møder der minimum to medarbejdere ind , hvilket giver mulighed for sammenhæng og for ture ud af huset. I personaledækningen tages der højde for unge der skal have støtte til bl.a. opstart af fritidsaktivitet, til hjemrejser, skolesamarbejde m.v. Ligesom det prioriteres at besøge eller have kammerater med hjem.

INFO

Hovedhuset
Fysiske rammer

Nielstrup er beliggende i en stor smuk ejendom på Lolland, rummer 8 børn/unge værelser, 2 kontorer, 1 personalerum, køkken, spisestue, dagligstue, samtalerum, aktivitetsrum. Sidefløjen fungerer som en udslusningslejlighed, som indeholder køkken, stue, 4 værelser, tørrerum/kontor, 2 badeværelser og et vaskerum. Der er garage med værksted, friluftsrum og cykelstald. Bygningerne er omgivet af stor have med en lille sø, omkranset af skov, hvor der bl.a. er bålplads. I haven er der stor mulighed for praktisk arbejde, såvel som leg og boldspil.

Er et multisensorisk sansehus, hvor man kan bruge alle sine sanser. Disse oplevelser kan virke enten oplivende eller afslappende – et slags “fitnesscenter for sanserne”. Der kan læses mere omkring dette på http://www.snoezelhuset.dk/

Hverdagen er præget af en tydelig struktur således at alle ved, hvad der skal ske. Mandag til fredag ligner hinanden med morgenvækning, bad, morgenmad og afsted til skole. Eftermiddagene står på lektielæsning og fritidsaktiviteter. Der er en ugentlig rengøringsdag. Udover de strukturelle rammer og den pædagogiske behandling er aktiviteter en vigtig faktor i tilbuddet. Alle unge har mulighed for fritidsaktiviteter udenfor Nielstrup, dette betyder at der er mulighed for at knytte venskaber og netværk udenfor skole samt ”hjemmet”. Det er et godt socialiseringsredskab, at man begår sig i samfundets forskellige areaner.

På Nielstrup er aktiviteter en naturlig ting i hverdagen. Specielt weekenderne bliver brugt til oplevelser både i form af udendørsaktiviteter, såsom gåture, cykling, ture til stranden, bålplads samt oplevelser af kulturel karakter. De mange aktiviteter er medvirkende til at højne selvværd, bryde grænser, blive bedre til at være sammen med andre og kunne samarbejde. I ferier prioriterer vi ligeledes ture og kolonier med et forskelligt artet indhold.

I forbindelse med indflytning samt i udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplan, laves der konkrete aftaler for forældresamarbejdet. Herunder samværsplan og evt. besøg på Nielstrup. Vi prioriterer at have jævnlig telefonisk kontakt f.eks. hver uge til informationer og orienteringer, ligesom vi opfordrer forældre til deltagelse i skolearrangementer eller lignende. Vi inviterer to gange om året til statusmøde pr. ung. Vi afholder en årlig familiedag med fælles aktiviteter og samvær.

Opholdsbetalingen dækker den unges fulde forsørgelse, kost, logi og daglige fornødenheder. Herunder deltagelse i fritidsaktiviteter, ture og ferier. Der udbetales tøj og lommepenge efter KL takster, samt kostpenge til forældre ved ophold i hjemmet over 3 døgn. Medicin udgifter til kroniske lidelser, briller samt udgifter til behandling hos speciallæge, psykolog m.v. der ikke er dækket af sygesikringen dækkes ikke af opholdsbetalingen, ligesom ekstra ordinære udgifter knyttet til den enkelte unges særlige behov der er udover den almindelige forsørgelse søges dækket hos anbringende myndighed.