Målgruppe

Den selvejende institution Nielstrup

Nielstrups socialpædagogiske tilbud henvender sig til børn og unge i alderen 12 – 22 år, med psykosociale problemstillinger som:

Med udgangspunkt i ovenstående punkter har vi i vores daglige arbejde erfaringer med følgende problematikker/adfærd:

Manglende selvværd, grænseoverskrivende adfærd, selvskadende adfærd, seksualiserende adfærd, opmærksomhedssøgende, ukoncentrerede, nervøse, ukritiske kontaktformer, kontaktafvisende, indlæringsvanskeligheder, unuanceret sprog/lille ordforråd, normløshed, manglende empati, kroniske lidelser, tvangspræget adfærd, angst, spiseforstyrrelser m.m.

Da vi prioriterer at kunne tilbyde pædagogisk intervention af høj kvalitet og sikre at de børn samt unge der bor på Nielstrup kan udvikle sig i trygge og forudsigelige rammer, kan vi ikke modtage børn og unge med voldsom udadreagerende adfærd. Vi har ikke de fornødne ressourcer til at modtage domsanbragte kriminelle eller misbrugere med behov for misbrugsbehandling.